Važeći zakoni

Gradnja

ZAKON O GRADNJI 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 (Pročišćeni tekst)

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 (Pročišćeni tekst)

Pravilnici

PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVIJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA
(NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19) (Pročišćeni tekst)

Legalizacija

ZAKON O NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19 (Pročišćeni tekst)

NN