Projekt vodovoda i odvodnje.

Rješava se kompletan sustav opskrbe objekta sanitarnom vodom do svakog pojedinog uređaja, kao i kompletan sustav odvodnje otpadnih voda iz objekta, sa objekta i okolo objekta na temelju projekta arhitekture.

Projekt vodovoda i odvodnje
Projekt vodovoda i odvodnje

Projekt vodovoda i odvodnje se sastoji od vanjskog i unutarnjeg razvoda, te hidrauličkog proračuna kojim se dimenzioniraju profili cijevi.

PROJEKT VANJSKOG VODOVODA I ODVODNJE (temeljni razvod) sadrži:
 • Projekt sanitarne (obavezno) i hidrantske mreže (ako je propisana) zaključno s priključkom na javni vodovod
 • Projekt odvodnje sanitarnih otpadnih voda zaključno s priključkom na javnu odvodnju, sabirnu jamu, biorotor (npr. Tehnix) i sl.
 • Projekt odvodnje svih oborinskih voda zaključno s priključkom na javnu odvodnju i/ili prema dobivenim posebnim uvjetima
 • Projekt odvodnje parkirališta (obično preko slivnika s taložnikom)
 • Projekt drenaže objekta
 • (Projekt odvodnje dvorišnih zelenih površina u posebnim slučajevima)
 • Hidraulički proračun za dimenzioniranje cijevi i kanala (i padova kanala)

Temeljni razvod mora zadovoljiti sve pozitivne zakonske propise, opće i posebne uvjete i naravno hidraulički proračun prema kojem se dimenzioniraju cijevi i sam protok tekućina. Funkcionalnost mora biti na najvišoj razini isto kao i kvaliteta odabranih materijala uz opravdane troškove prilikom samog izvođenja.

projekt vodovoda i odvodnje
nacrt vodovoda
PROJEKT INTERNOG VODOVODA I ODVODNJE (interni razvod) sadrži:
 • Sanitarnu mrežu hladne vode
 • Sanitarnu mrežu tople vode
 • Sanitarnu mrežu cirkulacijske vode (ako je potrebna ili predviđena)
 • Odvodnju sanitarnih čvorova do pojedine vertikalne odvodnje
 • Odvodnju krova (ili krovova) i terasa, lođa i balkona (balkoni mogu imati zidanu ogradu i potrebno je predvidjeti odvod)
 • Sheme vodovoda i odvodnje

Projekti internog vodovoda i odvodnje izrađeni su na temelju arhitektonskih podloga (arhitektonski nacrti), prema pozitivnim zakonskim propisima, propisima struke i svim elementima nosivih konstrukcija. Predviđeni materijali moraju biti certificirani, a elementi moraju biti izvedeni prema projektu kako bi sistem pravilno funkcionirao. Projekt naravno mora biti koordiniran s ostalim instalaterskim strukama (elektro dio, strojarski dio, šprinkler..)