Projekt arhitekture (Arhitektonski projekt)

Projektom arhitekture određuju se funkcionale i tehničke karakteristike objekta.

Projektira se prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, pravilu struke, prostornom planu (npr. GUP (generalni urbanistički plan) ili planovnima (UPU (urbanistički plan uređenja), DPU (detaljni urbanistički plan), PPUG (prostorni plan uređenja i gradnje i sl.).

Poslovima arhitektonskog projektiranja obuhvaćaju se radovi koji se odnose na novogradnju, dogradnju, rekonstrukciju i sl.

Kod novogradnje projekt arhitekture se provlači kroz različite faze:

1. Provjera zadatka

2. Idejno rješenje (za dobivanje posebnih uvjeta)

3. Idejni projekt (za dobivanje lokacijske dozvole)

4. Glavni projekt (za dobivanje građevinske dozvole)

5. Izvedbeni projekt

6. Troškovnik

Na temelju projekta arhitekture izrađuju se ostali projekti.

Projekt statike (mehaničke otpornosti i stabilnosti).

Projekt vodovoda i odvodnje.

Projekt strojarskih instalacija.

Projekt elektroinstalacija.