Građevinski projekt u zgradarstvu podrazumijeva izradu projekta konstrukcije, odnosno statičke otpornosti i stabilnosti zgrade i projekt vodovoda i odvodnje.

građevinski projekt
Izračun progiba
GRAĐEVINSKI PROJEKTI

U građevinske projekte spadaju projekti konstrukcija (drvenih, metalnih, betonskih), vanjskog vodovoda i odvodnje, projekti prometnica, mostova, vijadukata, željeznica i sl.

U skladu s arhitektonskom podlogom (projektom) računa se statička otpornost i stabilnost konstrukcije prema tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. U odnosu na uzdužne, horizontalne, vertikalne, kose, posmične i torzijske sile, te nastalih momenata s obzirom na sile potrebno je uravnotežiti objekt. To se dobiva proračunom linijskih stalnih i korisnih opterećenja, dobivenih reakcija na oslonce, proračun progiba, , a dobivenim rezultatom se odabiru dimenzije temelja (samci, trakasti, roštilj, piloti…) ili temeljne ploče, debljine zidova, dimenzije stupova, horizontalnih i vertikalnih serklaža, AB greda, AB ploča, te presjeci (dimenzije) drvenih greda kao i presjek i oblik željeznih elemenata, travezi i ostalo. U AB-u (armirani beton) se računaju i armature, i na koji način je potrebno armirati element.

Tek poslije jačih potresa u Zagrebu i Petrinji (2020.god.) se počela značajnije pridodavati važnost ovom dijelu struke, jer se tada značajno pokazalo da gradnja bez poznavanja materije ipak nije bila dobra.