Fizika zgrade

Projektom fizike zgrade određuju se fizikalna svojstva građevine, odnosno potreba za energijom i zaštitom od buke. Ovaj projekt je potrebno napraviti prije završetka arhitektonskog projekta kako bi se znale točne debljine slojeva i koeficijenti prolaza topline kako bi se moglo započeti sa strojarskim projektom.

Fizika zgrade
Slojevi fasade

Zgrada se gleda u cijelosti te je potrebno dobro poznavati građevinske materijale i njihove karakteristike kako bi se odredio optimalan izbor materijala za ugradnju. Kratko rečeno, ne svodi se sve samo na debljinu stiropora na pročelju iako je to, možemo reći, jedan od važnijih elemenata na zgradi u pogledu fizikalne karakteristike.

Svakako su bitni i prozori, vrata, te materijali od kojih su izrađeni, izolacije podova, krovova, zaštita od “hladnog mosta” i sl.

Trokomorni prozor
Primjer dobrog prozora

Na tržištu postoje i skupi izolacijski materijali čija debljina od 1 cm mijenja 24 cm mineralne vune. Takvi materijali su izuzetno pogodni za potkrovlja gdje je ta razlika u debljini, a poslije u samoj visini prostora, vrlo bitna ili kod terasa ispod kojih se nalazi stan, kako bi se smanjila stepenica pri izlasku na tu terasu. Takve i slične materijale treba koristiti racionalno, ali je bitno znati da uglavnom za sve postoji rješenje, samo je pitanje cijene.