Elektrotehnički projekt

Projektom elektrotehničkih instalacija (jake i slabe struje) rješava se kompletan sustav opskrbe objekta električnom energijom do svakog pojedinog uređaja, kao i kompletan razvod uzemljenja, antenski sustav, TK instalacije, sustav odimljavanja, sustav portofona/videoportofona, panik rasvjeta, sustav vatrodojave i sl. na temelju arhitektonskog projekta.

Elektrotehnički projekt
Jaka struja

Ukratko… NN priključak se prema uvjetima distributera dovodi do KPO-a koji se obično predviđa montirati na pročelju zgrade. Od KPO se polaže naponski vod do tipskih razdjelnika EMO koji su obično smješteni u hodniku u prizemlju (ako je riječ o stambenoj zgradi). Od EMO do svakog stana preko sklopke i osigurača pa do trošila.

Potrebno je zaštititi elektroinstalaciju kod prolaza kroz požarne sektore.

Proračun se vrši prema broju i snazi trošila.

Potrebna je kontrola zaštite od električnog udara indirektnim dodirom.

Potrebno je zaštititi vodovode od preopterećenja i kratkog spoja.

Za telefonsku instalaciju se predviđa UTP kabel određene kategorije.

Portofoni i antenski sustav – za portofone predvidjeti ispravljač, a antenski sustav se izvodi KOKA kabelom.

Objekt je potrebno uzemljiti pa se izvodi gromobranska instalacija prema proračunu, a ispitivanje i redovna kontrola prema propisu.