Tehnička dokumentacija za legalizaciju

1. MANJE ZAHTJEVNE ZGRADE (100 m2 – 400 m2)

Za nezakonito izgrađene “manje zahtjevne zgrade” manje od 400 m2 brutto površine i za zgrade isključivo za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti manje od 1000 m2

– arhitektonski snimak

– geodetski snimak (ako je zgrada već zavedena u katastru, geodetski snimak nije potreban. Dovoljna je kopija katastarskog plana).

2. ZAHTJEVNE ZGRADE (veće od 400 m2)

Za nezakonito izgrađene “zahtjevne zgrade” veće od 400 m2 brutto površine i za zgrade isključivo za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti veće od 1000 m2.

– arhitektonski snimak

– geodetski snimak

(odnosno kopija katastarskog plana ako je već nezakonito izgrađena zgrada evidentirana u katastarskom uredu)

– izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva

da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima,

JAVNE ZGRADE – Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva, uz dokumente iz stavka 1. ovoga članka, prilaže izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

3. JEDNOSTAVNE ZGRADE (do 100 m2)

Za nezakonito izgrađene “jednostavne zgrade” do 100 m2 brutto površine i za zgrade isključivo za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti do 400 m2

– geodetski snimak (odnosno kopija katastarskog plana ako je već nezakonito izgrađena zgrada evidentirana u katastarskom uredu).

– iskaz površina i obračunske veličine zgrade

– foto dokumentacija

– podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru

4. POMOĆNE ZGRADE

Za nezakonito izgrađenu “pomoćnu zgradu” u funkciji osnovne zgrade do 50 m2 brutto površine.

– kopija katastarkog plana

– akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izgrađena

Legalizacija bespravne gradnje (postupak).