Legalizacija bespravne gradnje
(postupak)

ZGRADE KOJE SE NE MOGU LEGALIZIRATI
POTREBNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (za zgrade koje se mogu legalizirati)
Legalizacija bespravne gradnje
Projektantski ured Dva Papira d.o.o.

POSTUPAK LEGALIZACIJE

1. Pribavljanje ponude – Dogovorite pregled objekta i saznajte koliko Vas košta kompletna legalizacija.

2. Izrada dokumentacije (potrebna tehnička dokumentacija za legalizaciju)

3. Predaja nadležnom upravnom tijelu jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave

4. Referent izlazi na očevid i provjerava stanje na čestici

5. Ako je sve prema Zakonu, šalje projekte na obračun:

a) Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/2012)

b) Komunalni doprinos  (ZAGREB sl. glasnik 10/10 i 20/10)

c) Vodni doprinos (NN 78/2010, 76/2011 i 19/2012)

6. Plaćanje naknade ili prve rate

7. Dobivanje rješenja o izvedenom stanju – Na temelju dokumentacije i izvršene uplate

8. Vaš objekt je legalan

9. Upis objekta u katastar i gruntovnicu

Za više informacija slobodno nazovite.