PROJEKTIRANJE

Visokogradnja:

 • Arhitektura
 • Instalacije (vodovod i odvodnja, strojarske instalacije, elektroinstalacije)
 • Požarna zaštita
 • Fizika zgrade

Niskogradnja:

 • Vanjski vodovod
 • Vanjska odvodnja

Uvod u Projektiranje – Projektnu Dokumentaciju

Projektna dokumentacija je temeljni set tehničkih crteža, planova i specifikacija koji detaljno opisuju svaki aspekt planiranog objekta. 

Njegova svrha je osigurati da se građevinski projekti provode u skladu s propisima, standardima i urbanističkim planovima, osiguravajući sigurnost, funkcionalnost i estetiku konačnog proizvoda. 

U korak s najvišim standardima. 

Harmonija između čovjeka i okoliša.  

Projektiranje nije samo posao. Na kraju stranice možete pročitati tekst studentice arhitekture koja to lijepo objašnjava.

Projektiranje. Arhitektura

GRAĐEVINSKA DOZVOLA 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA 

kako do nje? 

1. Lokacijska informacija 

Lokacijska informacija sadrži informaciju o:

 • Prostornim planovima svih razina unutar čijeg obuhvata se nalazi zemljište
 • Namjeni prostora propisanoj prostornim planovima svih razina
 • Područjima u kojima je posebnim propisima propisan poseban režim korištenja prostora (kulturnim dobrima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i dr.), ako se zemljište nalazi na takvom području
 • Obvezi donošenja urbanističkog plana uređenja, ako se zemljište nalazi na području za koje je takva obveza propisana Zakonom o prostornom uređenju
 • Prostornim planovima i/ili njihovim izmjenama i dopunama, čija je izrada i donošenje u tijeku i
 • Mjestima na kojima se može izvršiti uvid u prostorne planove i vrijeme kada se to može učiniti.

2. Idejni projekt i prikupljanje posebnih uvjeta

Idejni projekt

 • Idejni projekt predstavlja početnu fazu planiranja gradnje. 
 • U ovoj fazi se definiraju osnovne koncepcije i ideje o tome kako će se projekt razvijati. 
 • Idejni projekt sadrži nacrte i konceptualne planove  
 • Ova faza omogućava promišljanje različitih mogućnosti i utvrđivanje osnovnih smjernica prije početka detaljnog projektiranja

Prikupljanje posebnih uvjeta

Temeljem idejnog projekta prikupljaju se posebni uvjeti:

 • Sanitarni, prometni, vodoopskrba, odvodnja, plinara, elektra, mup, i sl.
 

3. Glavni Projekt

 • Glavni projekt za dobivanje građevinske dozvole obuhvaća skup projekata organiziranih po strukama s jasnom strukturom unutar više mapa (navedeno niže po mapama).
 • Ove mape čine temelj pristupa, olakšavajući razumijevanje što je glavni projekt.
 • Osim ovih osnovnih mapa glavni projekt može zahtijevati i dodatne mape poput projekta dizala, sprinkler instalacija i sl.
 • Sve mape moraju biti u skladu s posebnim uvjetima
 

Predaja na potvrdu

 • Glavni projekti se predaju nadležnoj upravi
 • U kratkom vremenu dobije se potvrda da je sve u redu 

Građevinska dozvola

 • Nakon plaćanja davanja (komunalni doprinos i sl.) dobije se građevinska dozvola.
 

4. Prijava gradilišta i početak gradnje

 • Nakon dobivene građevinske dozvole potreban je odabir nadzora nad gradnjom (nadzornog inženjera) i izvođača radova
 • Zatim se prijavljuje gradilište i započinje gradnja

5. Završetak gradnje

 • Nakon završetka gradnje saziva se tehnički pregled objekta
 • Nakon tehničkog pregleda dobije se uporabna dozvola
 • Objekt se može upisati

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVISKU DOZVOLU

GLAVNI PROJEKT

Glavni projekt za dobivanje građevinske dozvole obuhvaća skup projekata organiziranih po strukama s jasnom strukturom unutar više mapa 

MAPA 1

ARHITEKTURA

Ova mapa fokusira se na estetiku i funkcionalnost objekta.

Kroz pažljivo osmišljene detalje i funkcionalne elemente, arhitektonski prikazi pružaju jasnu predodžbu o karakteru budućeg objekta.

MAPA 2

VODOVOD i ODVODNJA

Detaljno razrađeni nacrti pridonose efikasnom i održivom korištenju vode u objektu.

Optimalno projektiranje temeljnog razvoda u građevinskom kontekstu može rezultirati značajnim uštedama.

MAPA 3

STROJARSKE INSTALACIJE

Strojarske instalacije obuhvaćaju spektar sustava i opreme unutar građevinskih objekata, uključujući grijanje, ventilaciju, klimatizaciju. 

Ove instalacije igraju ključnu ulogu u održavanju ugodnog i funkcionalnog boravka u objektu.

MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJE

Mapa posvećena elektroinstalacijama osigurava da su svi električni aspekti projekta u skladu s propisima i standardima pružajući sigurnost i pouzdanost u radu objekta

MAPA 5

FIZIKA ZGRADE

Ovaj ključni dokument pruža smjernice za postizanje energetske učinkovitosti i akustične udobnosti stvarajući udoban i efikasan prostor.

Kroz integraciju naprednih tehnoloških rješenja i inovativnih pristupa, “fizika zgrade” stvara prostor koji je ne samo udoban za boravak, već i energetski učinkovit, smanjujući potrošnju energije i negativan utjecaj na okoliš

MAPA 6

PROJEKT KONSTRUKCIJE

Razrađeni nacrti i proračuni građevinskih konstrukcija ključni su za osiguravanje strukturne stabilnosti i sigurnosti.

Kroz kvalitetno izrađen projekt konstrukcije, postiže se ravnoteža između funkcionalnosti, estetike i strukturne integritete, osiguravajući visoku razinu kvalitete i zadovoljstva korisnika

ELABORAT 

ZAŠTITA OD POŽARA

Identifikacija potencijalne opasnosti kako bi se osigurala sigurnost objekta u slučaju požara. 

Uključuje analizu materijala i sustava koji se koriste u izgradnji, instalaciju protupožarnih uređaja i sustava, kao i razvoj planova evakuacije i intervencije u slučaju požara

DODATAK MAPI 1

GEODETSKI DIO

Precizno kartiranje terena, mjerenje i analiza zemljišta. 

Ova faza osigurava točne informacije o položaju objekta, ključne za uspješno planiranje i izgradnju samog objekta te infrastrukture.

DVA PAPIRA d.o.o.

Ove mape čine temeljnu infrastrukturu projekta za dobivanje građevinske dozvole, pružajući cjelovit pristup svakoj struci i osiguravajući dosljednost u izvedbi.

Stojimo na raspolaganju (KONTAKT) ili kroz KONTAKT FORMU za sve vaše upite vezane uz građevinske projekte, s ciljem pružanja najboljih rješenja za vaše potrebe.

Kako bismo vam približili suštinu arhitektonskog projektiranja, dijelimo s vama tekst jedne mlade studentice arhitekture koja trenutno preferira anonimnost, no ako se odluči drugačije, rado ćemo predstaviti njezino ime. Tekst nježno oslikava strast mladih entuzijasta prema svojoj budućoj profesiji i jako nam je drago da postoje mladi ljudi koji imaju viziju.

Stvaranje Vizije: Projektiranje za Nezaboravnu Budućnost

U srcu svake konstrukcije, odvažna vizija leži kao temelj, podsjećajući nas na dublje aspekte života koje oblikujemo svaki put kad se odvažimo projektirati. Dok gledamo prema horizontu budućnosti, projektiranje postaje poput intimnog plesa između ideja i stvarnosti.

Kad olovka dotakne šiljilo i ostavi liniju na papiru, a “sutra” svaki kutak zgrade odaje svoju priču, priču o susretima, otkrivanjima, i ponekad o neizrecivim strastima. Kroz oči umjetnika, tehničara i inženjera, građevinski projekti postaju više od struktura; postaju portali kroz koje prolazimo, obilježavajući trenutke naših života.

Napraviti korak prema gradnji znači unijeti komadić sebe u stvaranje trajnih uspomena. Zidovi postaju spomenici hrabrosti, a krovovi sklonište za snove. Projektiranje nije samo proces, to je putovanje kroz emocije i ideje, tkajući mrežu isprepletenih veza između nas samih i našeg okruženja.

Dok se penjemo prema visinama nebeskim ili tonemo u dubine zemlje, svaki korak je prilika za stvaranje, za oživljavanje, za sjedinjavanje s onim što nas okružuje. Kroz projekte, ostavljamo tragove koji će nadživjeti nas same, ostavljajući iza sebe naslijeđe koje će se sjećati generacije.

U strasti prema projektiranju, pronalazimo ne samo umjetničko izražavanje, već i način da ostavimo duboki utisak na svijet oko nas. Svaka crta na papiru, svaki detalj u planu, nosi sa sobom budućnost koju stvaramo zajedno. Zajedno, gradimo ne samo objekte, već i mostove između sadašnjosti i onoga što će doći, uvijek u potrazi za novim horizontima i nezaboravnim iskustvima.