TROŠKOVNIK

GIPS-KARTONSKI RADOVI

Napomena: 

 • Izrađujemo troškovnike
 • Ne nudimo izvođenje navedenih radova
 • Navedene cijene su informativnog karaktera (bez PDV-a)
 • Navedene cijene su prosjek na tržištu kvalitetnih izvođača

“Troškovnik sa cijenama” (prikazan je sažeti opis troškovničkih radova sa cijenama)

 • 1. Pregradni GK zid d=7,5cm 38,00€/m2

  Na podkonstrukciju. Rad i materijal.

 • 2. Pregradni GK zid d=10,0cm 42,00€/m2

  Na podkonstrukciju. Rad i materijal.

 • 3. Pregradni GK zid d=12,5cm 50,00€/m2

  Na podkonstrukciju. Rad i materijal.

 • 4. Obloga GK na zid na podkonstrukciju 30,00€/m2

  Rad i materijal.

 • 5. Spušteni strop (ravni/kosi) na podkonstrukciju 55,00€/m2

  Rad i materijal.

 • 6. GK špaleta prozora i vrata 30,00€/m2

  S aluminijskom šinom o obradom. Rad i materijal.

 • 7. Lijepljenje GK ploča na zid s ljepilom 25,00€/m2

  Rad i materijal.

DVA PAPIRA d.o.o.