CIJENE U GRADITELJSTVU

– “stranica se dorađuje na dnevnoj bazi”

Napomena: 

  • Navedene cijene su informativnog karaktera (bez PDV-a)
  • Navedene cijene su prosjek na tržištu kvalitetnih izvođača

1. Geodetske usluge

2. Projektantske usluge

3. Građevinsko obrtnički radovi:
               – Zemljani radovi
               – Betonski i armirano-betonski radovi 
               – Zidarski radovi
               – Tesarski radovi
               – 
Krovopokrivački radovi
               – Izolatorski radovi 
               – Limarski radovi
               – Fasaderski radovi 
               – Gips-kartonski radovi 
               – Podopolagački radovi
               – Stolarski radovi
               – Lakiranje i farbanje
               – Ostali radovi

4. Instalaterski radovi:

               – Elektroinstalacije
               – Strojarske instalacije
               – Vodovod i odvodnja  

4. Nadzor nad gradnjom:                 
DVA PAPIRA d.o.o.