_______________________________________

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA – kako do nje? 

1. Lokacijska informacija sadrži informaciju o:

 • Prostornim planovima svih razina unutar čijeg obuhvata se nalazi zemljište
 • Namjeni prostora propisanoj prostornim planovima svih razina,
 • Područjima u kojima je posebnim propisima propisan poseban režim korištenja prostora (kulturnim dobrima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i dr.), ako se zemljište nalazi na takvom području
 • Obvezi donošenja urbanističkog plana uređenja, ako se zemljište nalazi na području za koje je takva obveza propisana Zakonom o prostornom uređenju
 • Prostornim planovima i/ili njihovim izmjenama i dopunama, čija je izrada i donošenje u tijeku i
 • Mjestima na kojima se može izvršiti uvid u prostorne planove i vrijeme kada se to može učiniti.

Idejni projekt i prikupljanje posebnih uvjeta

Idejni projekt

 • Predstavlja početnu fazu planiranja gradnje. 
 • U ovoj fazi se definiraju osnovne koncepcije i ideje o tome kako će se projekt razvijati. 
 • Idejni projekt sadrži nacrte i konceptualne planove  
 • Ova faza omogućava promišljanje različitih mogućnosti i utvrđivanje osnovnih smjernica prije početka detaljnog projektiranja

Prikupljanje posebnih uvjeta

 • Temeljem idejnog projekta prikupljaju se posebni uvjeti:
 1. Sanitarni, prometni, vodoopskrba, odvodnja, plinara, elektra, mup, i sl.
Sustav Glavnih Projekata
 • Glavni projekt za dobivanje građevinske dozvole obuhvaća skup projekata organiziranih po strukama s jasnom strukturom unutar više mapa (navedeno niže po mapama).
 • Ove mape čine temelj pristupa, olakšavajući razumijevanje cijelog procesa.
 • Osim ovih osnovnih mapa mogu se pojaviti i dodatne mape poput projekta dizala, sprinkler instalacija i sl.
 • Sve mape moraju biti u skladu s posebnim uvjetima

 Predaja na potvrdu (suglasnost)

 • Glavni projekti se predaju nadležnoj upravi
 • U kratkom vremenu dobije se potvrda (suglasnost) da je sve u redu 
Građevinska dozvola
 • Nakon plaćanja davanja (komunalni, vodni doprinos i sl.) dobije se građevinska dozvola.

Prijava gradilišta i početak gradnje

 • Potreban je nadzor i izvođač radova

Završetak gradnje

 • Nakon završetka gradnje saziva se tehnički pregled objekta
 • Nakon tehničkog pregleda dobiva se uporabna dozvola
 • Objekt se može upisati

MAPA 1

PROJEKT ARHITEKTURE

Ova mapa fokusira se na estetiku i funkcionalnost objekta.

Kroz pažljivo osmišljene detalje i funkcionalne elemente, arhitektonski prikazi pružaju jasnu predodžbu o karakteru budućeg objekta.

MAPA 2

VODOVOD i ODVODNJA

Detaljno razrađeni nacrti pridonose efikasnom i održivom korištenju vode u objektu.

Optimalno projektiranje temeljnog razvoda u građevinskom kontekstu može rezultirati značajnim uštedama.

MAPA 3

STROJARSKE INSTALACIJE

Strojarske instalacije obuhvaćaju spektar sustava i opreme unutar građevinskih objekata, uključujući grijanje, ventilaciju, klimatizaciju. 

Ove instalacije igraju ključnu ulogu u održavanju ugodnog i funkcionalnog boravka u objektu.

MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJE

Mapa posvećena elektroinstalacijama osigurava da su svi električni aspekti projekta u skladu s propisima i standardima pružajući sigurnost i pouzdanost u radu objekta

MAPA 5

FIZIKA ZGRADE

Ovaj ključni dokument pruža smjernice za postizanje energetske učinkovitosti i akustične udobnosti stvarajući udoban i efikasan prostor.

Kroz integraciju naprednih tehnoloških rješenja i inovativnih pristupa, “fizika zgrade” stvara prostor koji je ne samo udoban za boravak, već i energetski učinkovit, smanjujući potrošnju energije i negativan utjecaj na okoliš

MAPA 6

PROJEKT KONSTRUKCIJE

Razrađeni planovi i proračuni građevinskih konstrukcija ključni su za osiguravanje strukturne stabilnosti i sigurnosti.

Kroz kvalitetno izrađen projekt konstrukcije, postiže se ravnoteža između funkcionalnosti, estetike i strukturne integritete, osiguravajući visoku razinu kvalitete i zadovoljstva korisnika

ELABORAT 

ZAŠTITA OD POŽARA

Identifikacija potencijalne opasnosti kako bi se osigurala sigurnost objekta u slučaju požara. 

Uključuje analizu materijala i sustava koji se koriste u izgradnji, instalaciju protupožarnih uređaja i sustava, kao i razvoj planova evakuacije i intervencije u slučaju požara

DODATAK MAPI 1

GEODETSKI DIO

Precizno kartiranje terena, mjerenje i analiza zemljišta. 

Ova faza osigurava točne informacije o položaju objekta, ključne za uspješno planiranje i izgradnju samog objekta te infrastrukture.

DVA PAPIRA d.o.o.

Ove mape čine temeljnu infrastrukturu projekta za dobivanje građevinske dozvole, pružajući cjelovit pristup svakoj struci i osiguravajući dosljednost u izvedbi. 

Stojimo na raspolaganju (KONTAKT) ili kroz KONTAKT FORMU za sve vaše upite vezane uz građevinske projekte, s ciljem pružanja najboljih rješenja za vaše potrebe.